Search Results for:

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ จ …

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning Read More »

เทศกาลอาหารนานาชาติ คณะเทคโนโลยี “TE KKU Internationl Food Festival 2023”

ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลอาหารนานาชาติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอน …

เทศกาลอาหารนานาชาติ คณะเทคโนโลยี “TE KKU Internationl Food Festival 2023” Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีโปรเฟสเซอร์จาก University of Missouri, Columbia, USA เป็นวิทยากร

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สาขาวิชา …

คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีโปรเฟสเซอร์จาก University of Missouri, Columbia, USA เป็นวิทยากร Read More »

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัล CST Awards

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธร …

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัล CST Awards Read More »

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. โชว์ศักยภาพระดับนานาชาติ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก ร่วมสร้างแร …

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. โชว์ศักยภาพระดับนานาชาติ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 Read More »

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มข. เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กร …

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มข. เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ Read More »

ม.ขอนแก่น ลงนาม สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย ลุยปั้น นศ. มุ่งสู่สตาร์ทอัพ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข …

ม.ขอนแก่น ลงนาม สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย ลุยปั้น นศ. มุ่งสู่สตาร์ทอัพ Read More »

สำนักหอสมุด ร่วมมือกับชุมชน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้สารสนเทศดิจิทัล (digital literacy) ของประชาชน ผ่านการเรียนรู้ด้วย metaverse experience

ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทย …

สำนักหอสมุด ร่วมมือกับชุมชน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้สารสนเทศดิจิทัล (digital literacy) ของประชาชน ผ่านการเรียนรู้ด้วย metaverse experience Read More »

เสวนา เรื่อง สืบสาน “จักสานไทย” ไปไกลระดับโลก โดยคุณจิรวัฒน์ มหาสาร เจ้าของแบรนด์ จักสาน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง สืบ …

เสวนา เรื่อง สืบสาน “จักสานไทย” ไปไกลระดับโลก โดยคุณจิรวัฒน์ มหาสาร เจ้าของแบรนด์ จักสาน Read More »